กระเป๋าสะพายชายพู่ สไตล์ชนเผ่า

01 11

วันนี้แนะนำ ” กระเป๋าสะพายชายพู่ สไตล์ชนเผ่า “

01 1
❀ กระเป๋าสะพายชายพู่ สไตล์ชนเผ่าเก๋ๆ ชายพู่พลิ้วไหว สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่สิ้นเปลืองวัสดุหรือเวลามาก แถมยังมีใบเดียวในโลก

อุปกรณ์
1. หนังกลับชนิดนิ่ม สีเขียว ขนาด 9×9 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น
2. หนังกลับชนิดนิ่ม สีเขียว สำหรับทำชายพู่ ขนาด 8×12 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
3. หนังกลับชนิดนิ่ม สีเขียว ขนาด 1×48 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น สำหรับทำสายกระเป๋า
4. หนังกลับชนิดนิ่ม สีเขียว ขนาด ½ x 3 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น สำหรับร้อยห่วงครึ่งวงกลม
5. ผ้าสำหรับทำซับใน ขนาด 9×9 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น (ใช้เป็นคอตตอนหรือลินินเนื้อบางก็ได้ค่ะ)
6. ผ้าสำหรับทำปากปิดกระเป๋า ขนาดวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว และตัดครึ่ง (ใช้ผ้าลายสวยๆ ก็ได้นะคะ)
7. ห่วงครึ่งวงกลม 2 ห่วง
8. ห่วงตะขอ 2 อัน
9. ซิปยาว 11 นิ้ว 1 เส้น
10. คลิปหนีบ
11. เย็บสำหรับเย็บหนัง
12. กาวติดผ้า (ไม่ต้องใช้ก็ได้)

01 2

วิธีการทำ
① เริ่มแรกคือทำสายกระเป๋าค่ะ ใช้หนังกลับขนาด 1×48 นิ้วนะคะ พับขอบด้านยาวเข้ามาด้านละ ¼ นิ้ว ให้ขอบทั้งสองด้านมาบรรจบกันตรงกลางค่ะ ให้คลิปหนีบหนีบเอาไว้จะได้เย็บง่ายขึ้นค่ะ หนีบเสร็จแล้วก็เย็บเลย

② ใส่ห่วงตะขอเข้าไปตรงปลายสายกระเป๋าด้านหนึ่งค่ะ จากนั้นพับปลายสายเข้ามา 1 ½ นิ้วค่ะ แล้วเย็บ ทำปลายด้านนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมทำแบบเดียวกันกับปลายอีกด้าน

01 3

③ ขีดเส้นส่วนที่จะเป็นชายพู่กันดีกว่าค่ะ ใช้หนังกลับขนาด 18×12 นิ้วนะคะ วัดด้านที่เป็นด้านยาว 18 นิ้ว โดยวัดเข้ามา ¼ นิ้วแล้วขีดเส้นด้วยดินสอค่ะ วัดและขีดจนหมดความกว้างของผ้า แต่ยังไม่ต้องตัด

01 4

④ นำหนังกลับส่วนที่เป็นชายพู่ชิ้นเมื่อกี้ไปวางซ้อนด้านบนหนังกลับขนาด 9×9 นิ้วซึ่งเป็นส่วนกระเป๋าค่ะ ใช้หนังกลับส่วนกระเป๋าแค่ 1 ชิ้นนะคะ วางส่วนที่เป็นชายพู่ไว้ด้านบนค่ะ โดยให้ขอบด้านบนต่ำกว่าส่วนกระเป๋า ½ นิ้วค่ะ ส่วนด้านข้างซ้ายขวาก็กะให้ห่างเท่าๆ กันค่ะ

⑤ วางผ้าสำหรับทำปากปิดกระเป๋าซึ่งเป็นผ้าครึ่งวงกลมซ้อนทับไปด้านบนส่วนชายพู่ค่ะ วางให้ขอบด้านบนพอดีกันนะคะ จากนั้นก็เย็บไปตามขอบของผ้าครึ่งวงกลมเพื่อให้ผ้าทั้ง 3 ชิ้นติดกัน

⑥ แต่ถ้าจักรเย็บผ้าไม่อาจเย็บผ้าหน้า 3 ชั้นได้ ก็สามารถใช้กาวติดผ้าติดแทนได้นะคะ แต่ก่อนจะติดก็ต้องใช้ผ้าครึ่งวงกลมมาวางทับผ้าส่วนที่เป็นกระเป๋าขีดเส้นขนาดของผ้าวงกลม จากนั้นก็ทากาวบริเวณนั้นค่ะ แล้วติดส่วนที่เป็นชายพู่ลงไป จากนั้นก็ทากาวที่ผ้าครึ่งวงกลมแล้วติดทับส่วนที่เป็นชายพู่ค่ะ โดยลำดับการเรียงชั้นผ้าก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ เหมือนขั้นตอนที่ 5 ค่ะ รอให้กาวแห้งสนิท อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

01 5

⑦ นำหนังกลับขนาด ½ x 3 นิ้ว มาร้อยเข้ากับห่วงครึ่งวงกลมค่ะ พับหนังกลับให้ปลายชนกัน เย็บสี่เหลี่ยมตรงบริเวณใกล้ๆ กับห่วงค่ะ เย็บย้ำสัก 2-3 รอบค่ะ ทำแบบเดียวกันนี้กับห่วงครึ่งวงกลมอีกอันค่ะ

01 6

⑧ ขั้นตอนต่อไป เย็บซิปค่ะ เริ่มด้วยใช้หนังกลับส่วนกระเป๋าที่เหลืออยู่ 1 ชิ้น วางด้านกว้างเข้าหาตัวค่ะ วางห่วงครึ่งวงกลมที่เย็บเข้ากับสายสั้นจากข้อ 7 ให้ห่างจากขอบกระเป๋าด้านบน ¾ นิ้วค่ะ จากนั้นสอยให้ติดกับกระเป๋าค่ะ

⑨ รูดซิปเปิดก่อนนำมาวางตรงขอบกระเป๋าค่ะ คว่ำซิปด้านถูกประกบเข้าหนังกลับด้านถูก (หรือก็คือด้านที่เราจะโชว์ค่ะ ใช้คลิปช่วยหนีบซิปและหนังกลับเข้าไว้ด้วยกันแล้วจึงเย็บค่ะ (ตามรูป 1)

⑩ ทำขั้นตอนที่ 9 กับซิปอีกด้านและตัวกระเป๋าอีกชิ้นค่ะ (ตามรูป 2)

⑪ นำผ้าที่เราจะทำเป็นซับในมา 1 ชิ้นค่ะ วางให้ขอบชิดกับขอบของหนังกลับส่วนที่เป็นด้านหลังกระเป๋าค่ะ โดยให้ผ้าด้านถูกชนกันนะคะ หนีบด้วยคลิป จากนั้นก็เย็บค่ะ ทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งค่ะ (รูป 3)

⑫ กลับกระเป๋าด้านถูกออกมาค่ะ จากนั้นก็เย็บเดินเส้นตรงขอบหนังกลับใกล้ๆ ซิปค่ะ โดยเว้นปลายซ้ายขวาไว้ไม่ต้องเย็บ ½ นิ้วค่ะ (รูป 4)

01 7

⑬ รูดซิปปิดไปครึ่งหนึ่งค่ะ แล้วใช้คลิปหนีบตัวกระเป๋าแต่ละชนิดเข้าด้วยกันโดยที่ให้ด้านถูกประกบกันค่ะ เช่น ผ้าซับในก็หนีบเข้ากับผ้าซับในและต้องหันผ้านด้านถูกชนกันค่ะ หนีบด้วยคลิปหรือกลัดเข็มหมุดก็ได้ค่ะ หนังกลับก็ประกบด้านถูกเข้าหากันแล้วจึงหนีบด้วยคลิป

⑭ จากนั้นก็เย็บค่ะ โดยเว้นจากขอบเล็กน้อย สัก ¼ นิ้วค่ะ โดยเว้นช่องตรงก้นกระเป๋าส่วนผ้าซับในไว้ 5 นิ้วเพื่อเป็นช่องกลับผ้าค่ะ ถ้านึกไม่ออกให้ดูตามรูปนะคะ เย็บตามเส้นสีดำที่ขีดไว้เลยค่ะ

01 8

⑮ กลับกระเป๋าด้านถูกออกมาค่ะ โดยกลับผ่านช่องตรงผ้าซับในที่เว้นไว้ 5 นิ้ว
⑯ จากนั้นก็ค่อยตัดชายพู่ตามที่เราได้ขีดเส้นไว้

01 9

⑰ เย็บซับในปิดให้สนิทด้วยวิธีสอยค่ะ กลัดเข็มหมุดก่อนจะช่วยให้สอยได้ง่ายขึ้นนะคะ

01 10

⑱ ขั้นสุดท้าย นำสายกระเป๋ามาต่อเข้ากับกระเป๋าค่ะ คล้องตะขอเข้ากับห่วงครึ่งวงกลมเลย

01 11

จาก alidamakes : http://alidamakes.com และ www.blisby.com