กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

09กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

วันนี้แนะนำ ” กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ “

01กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ
✿ กล่องของขวัญที่เลียนแบบมาจากหน้าตาของกล่องนม เหมาะกับสถานการณ์นี้แน่นอน

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษการ์ดแข็ง
2. ที่รีดกระดาษ (Bone folder)
3. แผ่นรองตัดแบบมีสเกลวัด ท่าไม่มีใช้ดินสอกับไม้บรรทัดแทนได้ค่ะ
4. กรรไกร
5. ไม้หนีบผ้าสีสวยๆ
6. เทปกาวสองหน้า
02กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

ขั้นตอนการทำ

1. หันกระดาษการ์ดด้านผิดขึ้น แล้ววางในแนวนอน ใช้ที่รีดกระดาษรีดให้เกิดรอยพับ โดยกรีดเส้นตั้งฉากกับแนวนอนที่ตำแหน่ง 2.5, 5, 7.5, 10 และ 10.5 นิ้ว

03กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

2. กรีดเส้นขนานกับแนวนอนของกระดาษที่ตำแหน่ง 2.5, 5, 6.5 และ 7 นิ้วค่ะ ถ้ายังไม่เข้าใจดูรูปด้านล่างนี้

04กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

3. ตัดกระดาษให้เหลือขนาด 10.5 x 7 นิ้ว
4. ใช้ที่กรีดกระดาษพับตามรอยที่กรีดไว้
5. ตัดตามรอยพับที่ตั้งฉากกับกระดาษแนวนอนบริเวณตำแหน่ง 2.5, 5, และ 7.5 นิ้ว โดยตัดให้ลึกเข้าไป 2.5 นิ้ว จากนั้นตัดตามรอยสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่ตำแหน่ง 10 นิ้วออกไปเลย

05กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

6. ติดกาวสองหน้าบริเวณด้านหน้าของแทบเล็กๆ ริมด้านแคบค
7. พับกล่องตามรอยที่กรีดไว้ดังภาพ ลอกแทบกาวในข้อที่ 6 แล้วติดเข้ากับริมกระดาษฝั่งที่อยู่ตรงข้าม
06กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

8. ติดกาวสองหน้าเข้ากับปีกของกล่องด้านล่าง ลอกแทบกาวแล้วประกบปีกแต่ละชิ้นเข้าหากันให้เรียบร้อย

07กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

9. ใช้นิ้วชี้กดรอยพับตรงกลางทั้งด้านซ้ายและขวาเข้าไป และประกบแทบด้านบนเข้าด้วยกัน จากนั้นใส่ขนมเข้าไปในกล่อง แล้วใช้ไม้หนีบผ้าหนีบทับอีกครั้ง หรือหุ้มด้วยวาชิเทปก็ได้เช่นกัน

08กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

09กล่องนมสำหรับใส่ขนมและของขวัญ

ที่มา : www.blisby.com และ www.gatheringbeauty.com