ก่อกองไฟแบบไร้กลิ่นและควัน

หลุมไฟ (15)

วันนี้แนะนำ ” ก่อกองไฟแบบไร้กลิ่นและควัน “

 

หลุมไฟ (13)

หลุมไฟ (14)

อุปกรณ์

1. เทปลูกไม้
2. กิ่งไม้
3. อะลูมิเนียมฟอลย์
4. แปรง
5. ไฟราวประดับ
6. กาว
7. ก้อนหินสำหรับตกแต่ง
8. คัดเตอร์

หลุมไฟ (16)

หลุมไฟ (7)

วิธีการทำ

1. ห่อกิ่งไม้ด้วยอะลูมิเนียมฟอลย์
2. ทากาวลงบนเทปลูกไม้ แล้วนำไปพับติดกับกิ่งไม้ห่ออะลูมิเนียมฟอลย์
3. รอกาวแห้งสนิท
4. ใช้คัตเตอร์หรือมีดกรีดลูกไม้และฟอลย์ตามแนวยาวของกิ่งไม้
5. นำกิ่งไม้และฟอลย์ออกจากเทปลูกไม้
6. เรียงก้อนหินเป็นวงกลม วางไฟราวประดับไว้ตรงกลาง
7. วางเรียงกิ่งไม้จากเทปผ้าลูกไม้บนกองก้อนหิน ทำให้เป็นทรงกระโจมดังรูป
8. เรียงหินรอบๆ กิ่งไม้ เพื่อให้ฐานแข็งแรง

หลุมไฟ (18)

หลุมไฟ (19)

หลุมไฟ (1)

หลุมไฟ (2)

หลุมไฟ (3)

หลุมไฟ (5)

หลุมไฟ (8)

หลุมไฟ (11)

หลุมไฟ (12)

ที่มา : www.freepeople.com