ซองจดหมายรูปทรงหัวใจ

02 1

วันนี้แนะนำ ” ซองจดหมายรูปทรงหัวใจ “

02 1

❀ เปลี่ยนซองจดหมายธรรมดาๆ ให้กลายเป็นรูปทรงหัวใจแค่ตัดกระดาษเอง ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเป็นพิเศษมากมาย แต่กลับสื่อความหมายได้เยอะเลยนะคะ

อุปกรณ์
1. กระดาษสีขาว
2. กรรไกร
3. ไม้บรรทัด
4. ปรินเตอร์

วิธีการทำ
① ก่อนอื่นใด เรามีเท็มเพลตให้โหลดและปรินต์กัน หากใครอยากได้ลวดลายอื่นๆ สามารถพิมพ์เท็มเลตออกมาเพื่อไปใช้ตัดกระดาษลายที่ต้องการ หรือถ้าไม่อยากหากระดาษสวยๆ ให้ยุ่งยากก็พิมพ์ลงบนกระดาษขาวได้เลย

02 2
② พับตามรอยที่เห็นในเท็มเพลต พับด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางตามเส้น

02 3

③ พับด้านบนให้มาบรรจบตรงกลาง หากต้องการติดกาวก็แนะนำให้ติดขอบทั้งสามนี้ตรงจุดที่ทับซ้อนกัน

02 4

④ ปลายแหลมด้านล่างของหัวใจจะเป็นส่วนปิดซองจดหมายนะคะ พับให้ปลายบรรจบกับตรงกลาง

02 5

⑤ ตกแต่งด้วยการติดวาชิเทป หรือตัดช่องเล็กๆ สำหรับสอดปลายแหลมของฝาซองจดหมาย

02 6

02 7

02 8

02 9

จาก http://zugalerie.blogspot.fr www.blisby.com