ที่เก็บของเท่ห์ๆ จากกระดาษลัง

01 4

วันนี้แนะนำ ” ที่เก็บของเท่ห์ๆ จากกระดาษลัง “

 

01 1

✿ กระดาษลังถือว่าเป็นหนึ่งในวัสดุยอดฮิตสำหรับงาประดิษฐ์ นอกจากกระดาษลังจะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง สามารถนำมาดัดแปลงและใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ วันนี้จึงแนะนำที่เก็บของจากกระดาษลัง ประหยัดและทำไม่ยาก

 

วัตถุดิบและอุปกรณ์
1. กระดาษลัง
2. ไม้บรรทัด
3. กาว
4. คัตเตอร์

01 2

วิธีการทำ
① ตัดกระดาษลังขนาด 10 x 10 นิ้ว เตรียมไว้จำนวน 25 แผ่น
② จากนั้น มาเริ่มทำแผ่นต้นแบบก่อนค่ะ วัดจากขอบทุกด้านเข้ามา 1 นิ้ว แบ่งช่องออกเป็น 3 ช่องตามภาพ
ช่องที่ 1 ขนาด 4 x 4 นิ้ว
ช่องที่ 2 ขนาด 3 x 2 นิ้ว
ช่องที่ 3 ขนาด 8 x 3.5 นิ้ว

③ แบ่งตัดกระดาษลังเป็น 3 รูปแบบตามภาพเพื่อให้ช่องแต่ละช่องมีความลึกต่างกัน
รูปที่ 2 จำนวน 10 ชิ้น
รูปที่ 3 จำนวน 5 ชิ้น
รูปที่ 4 จำนวน 5 ชิ้น
④ เอากระดาษลังที่เหลืออีก 5 แผ่นมาติดกาวทำเป็นฐาน จากนั้น ไล่ติดแผ่นที่เหลือทีละชั้นจนครบ ทิ้งให้กล่องแห้งสนิท 1 คืน จากนั้นก็สามารถใช้งานได้เลย

01 3

01 4

จาก www.blisby.com และ http://designformankind.com/