ปฏิทินจากสติกเกอร์กระดานดำ เขียนได้ ลบง่าย

02 2

วันนี้แนะนำ ” ปฏิทินจากสติกเกอร์กระดานดำ เขียนได้ ลบง่าย “

 

02 1

✿ ปฎิทินติดผนังที่รวบรวมตารางการทำงานของเราเอาไว้ทั้งหมด ซึ่งใช้งานง่ายมากๆ แค่เขียนด้วยชอล์กและเช็ดด้วยผ้าเท่านั้น เพื่อนๆ ทุกคนสนใจลองทำตามกันได้นะคะ เหมาะกับห้องทำงานของเหล่าฟรีแลนซ์มากๆ เลยค่ะ

วัตถุดิบและอุปกรณ์
1. สติกเกอร์กระดานดำ
2. กรรไกร
3. ชอล์ก
4. ดินสอ
5. สติกเกอร์ตัวอักษร

02 3

วิธีการทำ

① ตัดสติกเกอร์กระดานดำขนาด 4 x 2.5 นิ้ว (สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับการใช้งานได้) จำนวน 35 ชิ้น

02 4

② ติดสติกเกอร์ลงบนผนัง โดยให้แต่ละชิ้นห่างกัน 1 นิ้วทั้งด้านข้าง ด้านบน และด้านล่าง จากนั้นให้ตัดสติกเกอร์กว้าง 2.5 นิ้ว แต่ยาวเท่ากับความยาวของตารางทั้งหมด ติดสติกเกอร์ชิ้นนี้บริเวณด้านล่างของตาราง เพื่อใช้สำหรับเขียนโน๊ตสำคัญๆ
③ ติดสติกเกอร์ตัวอักษรที่ตรงกับวันในสัปดาห์ข้างบนตาราง พร้อมทั้งตัดสติกเกอร์อีก 1 แถบไว้ด้านบน เพื่อเขียนชื่อเดือน
④ เขียนวันที่ และรายละเอียดที่ต้องการเลย

02 5

02 6

ที่มา : www.blisby.com และ http://ispydiy.com