มาดู “คลิป” เด็ดกัน

wakeupidea_12_clipart

“คลิป” เด็ดที่ว่านี้เป็นงานศิลปะ ที่เกิดจาก “คลิปหนีบกระดาษเราเคยนำเสนอ “คลิป” แฟชั่นไปแล้ว วันนี้ เรานำเสนอ “คลิปเด็ด” ที่ว่าเด็ด สามารถรังสรรค์เป็นรูปร่าง เป็นตัวคนขึ้นมาได้เลยคร้า

Pietro  D’Angelo ศิลปินชาว อิตาลี แรกเริ่มเค้าทำปะติมากร และมีความสนใจในศิลปะเรื่อยมาจนได้ประยุกต์สามารถนำ “คลิปหนีบกระดาษ เป็นศิลปะ เป็นตัวคน ในอริยบทต่างๆ กัน จะเห็นว่าต้องละเอียดอ่อนและมีโครงสร้างงานที่สมดุล ทำให้เกิดเป็นชิ้นงานไปวางในสวน หรือ หอศิลป์ เห็นไหมค่ะ ว่าเด็ดจริงแต่เด็ดที่ความคิดและค่ะ คริคริ

wakeupidea_20_clipart

wakeupidea_19_clipart

wakeupidea_18_clipart

wakeupidea_5_clipart

wakeupidea_6_clipart

wakeupidea_7_clipartwakeupidea_8_clipart

wakeupidea_10_clipartwakeupidea_11_clipartwakeupidea_15_clipart