สสศ. สวยสื่อเศร้า

wakeupidea_6_wwf

เมื่อความสวยจากศิลปะผ่านมุมมองสื่อความเศร้า เพื่อประโยชน์ของโลก  WWF (World Wide Fund For Nature) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเชื่อว่าใครหลายคนคงรู้จัก หน่วยงานที่มีทั่วโลกรวมถึงในไทยก่อตั้งโดยองค์เซอร์ ปีเตอร์ สก๊อต ประธานคนแรกของ WWF รณรงค์การให้สัตว์ป่าอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ทั่วโลก ต่อต้านการทารุณสัตว์อย่างชัดเจน สื่อหนึ่งที่จะช่วยงานสื่อสาร WWF ให้เห็นภาพและปลุกจิตสำนึกการรักสัตว์นั้นคือ ภาพถ่ายหรือภาพที่มองให้เกิดความคิดที่จะหยุดทำร้ายสัตว์นั่นเอง ในด้านของ MEDIA ถือว่า WWF ได้ให้ความสำคัญและตอบโจทย์ในเรื่องของการรณรงค์หยุดทำร้ายผ่านานศิลปะได้อารมณ์อย่างเต็มเปี่ยมคุณว่าไหม เห็นแล้ว…ต้องหาคำตอบว่าทุกวันนี้ คนเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกขนาดนี้เชียวเหรอ.เศร้า

wakeupidea_8_wwf

 

wakeupidea_11_wwfwakeupidea_10_wwfwakeupidea_9_wwftiger_aotw_2wakeupidea_7_wwf_wakeupidea_5_wwf_wakeupidea_1_wwfwakeupidea_4_wwfwakeupidea_3_wwf