เมื่อช้อนไม่ได้มีไว้กินเพียงอย่างเดียว

01 1

วันนี้แนะนำ ” ช้อนไม่ได้มีไว้กินเพียงอย่างเดียว แต่มีไว้สร้างงานศิลป์กับอาหาร ’ “

 

✿ จากความชอบในศิลปะและอาหาร กลายมาป็นไอเดียดีๆ เมื่อสถาปนิกชาวโรมาเนีย นำอาหารมาแกะสลักและจัดเรียงอย่างสวยงามบนช้อน

01 9

01 1

01 2

01 5

01 6

01 11

01 10

01 7

01 3

01 4

01 8จาก  ไอเดียเด็ด :  http://ideas.spokedark.tv/2015/09/03/art-on-spoon/#.Vgnkk_ntlBd