7 Days of Garbage

wakeupidea_7daystrash_01

wakeupidea_7daystrash_01
wakeupidea_7daystrash_02 wakeupidea_7daystrash_03 wakeupidea_7daystrash_04 wakeupidea_7daystrash_05 wakeupidea_7daystrash_06 wakeupidea_7daystrash_07 wakeupidea_7daystrash_08 wakeupidea_7daystrash_09 wakeupidea_7daystrash_10 wakeupidea_7daystrash_11 wakeupidea_7daystrash_12

“7 Days of Garbage” by Gregg Segal

7 วันกับกองขยะ ภาพถ่ายบอกเรื่องราว

Gregg Segal ช่างภาพมืออาชีพจาก California กับไอเดียสร้างสรรค์ ใช้ภาพถ่ายส่งผ่านเรื่องราวของปัญหาขยะที่ไม่ว่ามนุษย์ชนชั้นไหน ก็สร้างปัญหาขยะได้ไม่ต่างกัน โดย Segal ให้นางแบบนายแบบสมัครเล่น ที่มีอาชีพ ฐานะ วัย สรีระ แตกต่างกัน ที่ใช้ชีวิต กิน นอน ซื้อจับจ่ายซื้อของ และผลิตขยะเป็นปกติกิจวัตรประจำวัน 1 สัปดาห์ ขยะที่เกิดขึ้น 7 วันนั้น Segal ได้นำมาใช้เป็นองค์ประกอบของภาพ โดยให้นางแบบนายแบบเจ้าของขยะนอนกับพื้นที่เต็มไปด้วยขยะที่ตัวเองผลิตเอง

ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้ ชี้นำให้เราย่อมรับและเผชิญหน้ากับปัญหาขยะไร้ประโยชน์ที่พวกเราเป็นคนสร้างเองในแต่ละวัน และตระหนักถึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยกันลดพฤติกรรมการสร้างขยะของเรา พร้อมทั้งปลูกฝังคนรุ่นใหม่ด้วย