Animals Glass

wakeupidea_Animals Glass (3)

เศษแก้วเศษกระจก ถือเป็นขยะประเภทวัตถุมีพิษ

แต่ศิลปิน Marta Klonowska กลับนำเศษแก้ว มารังสรรค์ สร้างสรรค์ เป็นงานศิลปะ มีมิติ โดยการนำเศษกระจกเหล่านั้นมาขึ้นโครงเป็นรูปสัตว์ต่างๆให้มีชีวิต เรากับสัตว์เหล่านั้นเสมือนเป็นสัตว์ในเทพนิยายเพราะเธอทำให้ความคมของแก้ว กลายเป็นความซุกซนของเหล่าสัตว์ตัวน้อยได้อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับมีชีวิต อีกทั้งเมื่อคุณไปวางในที่จัดแสดงศิลปะภาพสีน้ำมัน บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างลงตัว ถือได้ว่าเปลี่ยนจากขยะมีพิษ กลับกลายเป็นความหลงใหลพิศวาสความงามของศิลปะ Animals Glass เรียกว่า ฝีมือเลยคร้าwakeupidea_Animals Glass (1) wakeupidea_Animals Glass (2) wakeupidea_Animals Glass (3) wakeupidea_Animals Glass (4) wakeupidea_Animals Glass (5) wakeupidea_Animals Glass (6) wakeupidea_Animals Glass (7) wakeupidea_Animals Glass (8) wakeupidea_Animals Glass (9) wakeupidea_Animals Glass (10) wakeupidea_Animals Glass (11)