Backbone – Bzzz Honey

Backbone-Bzzz-Honey1-560×357

Backbone-Bzzz-Honey-560x439Backbone-Bzzz-Honey1-560x357 Backbone-Bzzz-Honey2-560x278 Backbone-Bzzz-Honey3-560x340 Backbone-Bzzz-Honey4-560x439 Backbone-Bzzz-Honey5-560x246 Backbone-Bzzz-Honey6-560x339 Backbone-Bzzz-Honey7-560x347 Backbone-Bzzz-Honey8-560x375

Backbone – Bzzz Honey

เป็นงานจรรจุภัณฑ์ที่ลงตัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นทั้งบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ รับรองความประทับใจจากผู้พบเห็นแน่นอน

Credit : http://www.backbonecreative.com/