Banana Art

wakeupidea_bananna (3)

เรื่องกล้วยๆที่ไม่กล้วย

งานดีไซน์ดีๆที่: Stephan Brusche ดีไซน์จากผลไม้ กล้วยหอม ในการตัด ตกแต่ง สลัก เป็นรูปร่าง กราฟิค ได้อย่างเข้าเรื่องราวจากผลไม้ลักษณะยาวมีเปลือกสีเหลือง รายการที่เก๋ไก๋มากสุดคงไม่พ้น มารินลีนมอลโล ใช้เปลือกเป็นกระโปรงบาน ได้ wow อย่างได้ใจwakeupidea_bananna (1) wakeupidea_bananna (2) wakeupidea_bananna (3) wakeupidea_bananna (4) wakeupidea_bananna (5) wakeupidea_bananna (6) wakeupidea_bananna (7) wakeupidea_bananna (8) wakeupidea_bananna (9) wakeupidea_bananna (10)