bRead

bRead_tn

bRead_01bRead_02 bRead_03 bRead_04 bRead_05 bRead_06 bRead_07 bRead_08

 

bRead by Daycraft

สมุดโน๊ตขนมปัง

งานจาก Daycraft สตูดิโอออกแบบสมุดโน๊ตงามๆหลายซีรี่ ที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลกกว่า 15 ประเทศ สมุดโน๊ตขนมปังน่าทานนี้ มีให้เลือกใช้ 3 แบบ 3 ลาย ขนาดเท่าขนมปังจริง ลวดลายที่อยู่บนปกออกแบบมาให้เหมือนขนมปังจริงๆ น่าใช้แบบนี้ ราคาอยู่ที่ HK$ 99.00 หรือ 409 บาท