Cactus

ficus-piccolo-e-cuscini-di-suocera-con-mano_3

cuscino-depuratore-xl-item cuscino-di-suocera-closeup_1 cuscino-di-suocera-grande_1 cuscino-di-suocera-piccolo-e-grande_2 ficus-piccolo-e-cuscini-di-suocera-con-mano_3

 

By en.lovli.it

กระบองเพชร เป็นต้นไม้ที่สามารถดูแลได้ง่ายมาก แต่ผลงานที่ผมกลับมานำเสนออีกครั้งเป็นกระบองเพชรเหมือนกัน และสามารถดูแลง่ายเช่นเดียวกันครับ แค่เป็นผลงานที่ทำจากกระดาษ มองดูแล้วเป็นงานที่ประณีตมาก สำหรับคนที่ชอบงานดีไซต์และครีเอท ที่นำเอางานกระดาษมาประยุกต์เป็นต้นกระบองเพชรอย่างที่เห็น ใช้เป็นผลงานที่ใช้ตกแต่งโต๊ะทำงาน เหรอมุมใดมุมหนึ่งในห้อง อาจทำให้ดูเก่ไปอีกแบบนะคับ…ลองเอาไปวางเข้ากับกลุ่มกระบองเพชรที่เป็นต้นไม้จิงๆ ผมว่าคงเข้ากันมาก