Carpet Alarm Clock

wakeupidea_alarm_02

wakeupidea_alarm_01 wakeupidea_alarm_02 wakeupidea_alarm_03ที่มา: http://www.yankodesign.com/2007/06/19/carpet-alarm-clock/

ในทุกๆเช้าที่ต้องตื่นไปทำงาน แล้วเราต้องตั้งเวลาปลุกและหันไปมองดูนาฬิกาบนหัวเตียงหรือในโทรศัพท์ก่อน เพื่อหยุดเสียงปลุก แต่นาฬิกาในวันนี้ไม่ต้องหันมองแล้วเพียงเราลุกออกจากเตียงนอนเสียงปลุกก็จะหยุดทันที กับ Carpet Alarm Clock เป็นนาฬิกาปลุกที่อยู่ในรูปแบบของพรมเช็ดเท้า ถ้าในตอนเช้านาฬิกาดังเพื่อปลุกเราแล้ว มันจะหยุดก็ตอนเมื่อคุณตื่นและลุกขึ้นไปเหยียบพรม ช่างเก๋อะไรเช่นนี้ ไม่ตื่นก็ต้องตื่นกันละงานนนี้ ผลงานน่ารักแบบนี้ออกแบบโดย Designer Sofie Collin & Gustav Lanberg นะคะ