Chocoubli: Melt the Miserable Man

chocoubli_tn

chocoubli_02

Chocoubli created by Mezher Ouss

ช๊อคโกแลตวูดู

ใครที่อกหักรักคุด อยากระบายเชิญทางนี้ นี่คือช็อคโกแลตวูดู ที่คุณสามารถกัด แทะ แขนขา หรือหัวได้ ถ้าไม่หนำใจก็จุ่มลงในน้ำร้อน กลายเป็นช็อคโกแลตร้อนดื่มให้สะใจ Chocoubli สร้างสรรค์โดย Mezher Ouss กับคอนเส็ปคนอกหักโดยเฉพาะ