Coffee Cup Face Art

10_24_10c01

10_24_10c01 10_24_10c02 10_24_10c03 10_24_10c04 10_24_10c05

 

Coffee Cup Face Art

เป็นงานดีไซต์ที่ผ่านตาไปไม่ได้เลย  แรงบันดาลใจมาจากความคิดของใบหน้าในรูปแบบบนถ้วยกาแฟ เป็นงานดีไซต์ที่ผลิตสำหรับร้านกาแฟหรือร้านค้าพิเศษ เชื่อเลยว่าทุกคนที่เห็นดีไซต์อันนี้ ต้องถามหาแหล่งที่มาว่ามาจากร้านกาแฟ ร้านไหน แน่แนน”

Credit : Jess Giambroni at DDW