Faber-Castell “True Colours”

000cd093508aed9dbb634dfdc6efdb58

000cd093508aed9dbb634dfdc6efdb58

By : Faber-Castell

สำหรับงานศิลปะอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นนึงเลยที่ขาดไม่ได้คือ สี หรือองค์ประกอบที่เรียกว่าสีสันของผลงาน …แนวคิดของการนำเสนอเรื่องสีที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น …สำหรับการนำเอา ดินสอสี มาดีไซต์โดยเปรียบเทียบโทนสีให้เห็นเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยนำสิ่งที่คนเราพบเห็นและสามารถจับต้องได้ในชีิวิตประจำวัน เชื่อว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะ ต้องเข้าใจความรู้สึกของดีไซต์เนอร์ว่า ต้องการให้เราเห็นภาพตามอย่างที่ผมกำลังเข้าใจ