“Fallen Star”.

wakeupidea_Fallen House (5)

บ้านเสียวๆ ไม่ได้ทะลึ่งนะค่ะ แต่เป็นสถาปัตยกรรมระดับพรีเมี่ยมค่ะ

wakeupidea_Fallen House (9)

“Fallen Star”  Design By Do Ho Suh’s Fallen Star ร่วมกับ UCSD’s Stuart Collection. เกิดจากดีไซน์เนอร์ที่ต้องการแสดงให้เห็นการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เสมือนตนที่เป็นคนเกาหลีและมาอยู่ในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อม สร้างบ้านอยู่บนชั้น 7 บนอาคารเรียน และมีการวางไว้ในลักษณะเอียง ประมาณจะหล่น ไม่หล่นค่ะ แต่ด้วยการคำณวนและการออกแบบจากทีมวิศวกรมืออาชีพ ทำให้โครงการ Do Ho Suh’s Fallen Star สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งการวางบ้านและการตกแต่งภายอย่างสวยงามพร้อมทั้งสวนหน้าบ้าน จะพิเศษตรงที่ความเอียง และการยึดบนพื้นที่บนชั้น 7 ค่อนข้างน้อย (ให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา เสียวเล่นสะงั้น) กว่า 4 ปีแล้วถ้าใครไปเรียนที่ Stuart ช่วยบอกทีนะค่ะ ว่าบ้านหลังนี้ยังเสียวอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า ค่ะ

wakeupidea_Fallen House (8)wakeupidea_Fallen House (7)

wakeupidea_Fallen House (6)wakeupidea_Fallen House (5)

wakeupidea_Fallen House (4)wakeupidea_Fallen House (3)

wakeupidea_Fallen House (2)wakeupidea_Fallen House (1)