FENUGREEN Fresh Paper

fresh_tn

fresh_01  fresh_10 fresh_11 fresh_12 fresh_13fresh_08 fresh_07 fresh_06 fresh_05 fresh_04 fresh_03

 

FENUGREEN fresh paper by Kavita Shukla 

กระดาษรักษาความสดของผักผลไม้

งานจากนักวิจัยและออกแบบสาวลูกครึ่งอินเดียน-อเมริกัน Kavita m. Shukla ที่ได้รับรางวัล ‘design to improve life’ จาก INDEX: award ปี  2013 กับกระดาษที่สามารถรักษาความสดใหม่ของผักและผลไม้ได้นานกว่าปกติุถึง 2-4 เท่า เธอได้แนวคิดโดยบังเอิญเมื่อครั้งยังเด็ก จากประสบการณ์ที่บ้านคุณย่า เมื่อจุ่มสตรอเบอรี่ลงในชาเครื่องเทศ จะทำให้สตรอเบอรี่สดได้นานกว่าปกติ นั้นได้จุดประกายความคิดของเธอที่จะนำเอาเครื่องเทศมาผสมในกระดาษห่อผักผลไม้  FENUGREEN ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เริ่มจากกระดาษทำมือสู่ตลาดท้องถิ่น และงานออกร้านในเคมบริดจ์ นับเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีการเก็บอาหารสดให้มีระยะเวลามากขึ้น ลดการสูญเสียอาหารของโลกอย่างเปล่าประโยชน์