Fusillo: Multifunctional Book Shelf

fusillo_06tn

fusillo_01 fusillo_02 fusillo_03

fusillo_06 fusillo_05 fusillo_07 fusillo_08 fusillo_09 fusillo_10 fusillo_11 fusillo_12

Fusillo by andviceversa

ชั้นวางของอเนกประสงค์

ชั้นวางของไม้ที่สามารถปรับฟังค์ชั่นการใช้งานตามความต้องการ  ส่วนประกอบของชั้นสามารถหมุนได้รอบ ถ้าหมุนในแนวตั้งก็จะกลายเป็นที่ขั้นหนังสือ ส่วนด้านล่างมีรูปร่างเป็นตะขอสำหรับแขวนเสื้อผ้าของใช้ หรือแม้แต่จักรยานคันโปรด งานชิ้นนี้ออกแบบและผลิตในประเทศอิตาลีจ้า