Graft: Biodegradable tableware

tableware_02

tableware_07 tableware_06 tableware_05 tableware_04 tableware_03  tableware_01 tableware_20 tableware_19 tableware_18 tableware_17 tableware_09 tableware_08 tableware_16 tableware_15g tableware_14 tableware_13 tableware_12 tableware_11 tableware_10

 

Graft by Qiyun Deng

ชุดรับประทานอาหารรูปผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชุดจานชามช้อมส้อมสำหรับใช้แล้วทิ้งที่เห็นนี้ นอกจากรูปลักษณ์จะสวยงามด้วยการเลียนแบบผักผลไม้ ทั้งรูปทรง พื้นผิวและสีสันได้สมจริงแล้ว ไบโอพลาสติกยังสามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้อีกด้วย! ผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวจีน Qiyun Deng ที่นำเอาผักผลไม้จริงมาเป็นโมลด์ใช้เรซินลอกลายเพื่อให้ได้ texture สำหรับส่วนของชิ้นงาน เช่นด้ามจับ ผิวรอบนอกจานชาม และเชื่อมต่อกับส่วนที่เหลือพร้อมขึ้นรูประบบปริ๊น 3D ด้วยความน่ารักของดีไซน์ มันช่างเป็นชิ้นงานที่น่าเก็บสะสมดีแท้