Bloom: Helmet Unfolds

helmet_tn

helmet_02 helmet_03 helmet_04 helmet_05 helmet_06

by Toyo safety 

หมวกกันกระแทกฉุกเฉิน

งานไอเดียดีจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น Toyo Safety กับหมวกกันกระแทกฉุกเฉิน” Bloom” ที่สามารถพับเก็บได้ เมื่อถึงคราวที่ต้องใช้เพียงแค่ดึงสายที่อยู่ด้านหลัง หมวกจะกางออกทันที หมวกใบนี้มีความแข็งแรง รองรับการกระแทกจากสิ่งของที่ตกลงมาในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว  หมวก “Bloom” ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน ‘BEST 100′ ของญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม G-Mark 2013 ด้วย