ขนมที่น่าซื้อเป็นของฝากกับ Takaratsuki

wakeupidea_hougetsudou_16

wakeupidea_hougetsudou_16

 

by hougetsudou

ขนมที่น่าซื้อเป็นของฝากกับ Takaratsuki

ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่ง นอกจากทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามตรึงใจแล้ว ยังมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่น่าประทับใจ รวมไปถึงความมีระเบียบวินัย และความน่ารักอัธยาศัยดีของผู้คน

 

นอกจากนี้ งานดีไซน์ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่น ยังถือได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ เรียบง่าย สวยงาม ตามแบบฉบับของความเป็น minimal รวมไปถึงอาหารการกินที่มีรูปแบบการจัดวางที่เน้นความสวยงาม และการสื่อความหมายเป็นหลัก

 

เช่นเดียวกันกับ hougetsudou.jp เวบไซต์ขายขนมออนไลน์จากร้าน YK Takaratsuki  ร้านขนมในเมืองทตโตริ ที่มีอายุมากว่า 35 ปี ซึ่งก่อตั้งในปี 1902 นับจากเริ่มต้นถึงปัจจุบัน ก็ถือเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว

 

ขนมที่ขายบนหน้าเวบไซต์ของ Takaratsuki นอกจากดูน่าทาน ยังเพิ่มเติมความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นของที่น่าซื้อฝากเพื่อน หรือผู้ใหญ่ แถมขนมแต่ละอย่างล้วนมีความเป็นมา เรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่สวยงามของญี่ปุ่น ที่ส่งถึงผู้ที่รับขนมได้ชื่นชมผ่านความปรานีต และอร่อยอีกด้วย

 

 

wakeupidea_hougetsudou_17 wakeupidea_hougetsudou_18 wakeupidea_hougetsudou_19 wakeupidea_hougetsudou_20

Suna No Oka ที่มีความหมายว่าเนินทราย ซึ่งถูกนำมาวาดเป็นภาพบนบรรจุภัณฑ์

wakeupidea_hougetsudou_01wakeupidea_hougetsudou_02wakeupidea_hougetsudou_03

Shouga Senbei แครกเกอร์รสขิง

wakeupidea_hougetsudou_04wakeupidea_hougetsudou_05wakeupidea_hougetsudou_06wakeupidea_hougetsudou_07

Kasa Odori สปองจ์เค้กใส้ถั่วแดง

wakeupidea_hougetsudou_08wakeupidea_hougetsudou_09wakeupidea_hougetsudou_10wakeupidea_hougetsudou_11

Joukamachi หรือกำแพงเมือง เป็นขนมใส้ถั่วแดงอาซูกิ

wakeupidea_hougetsudou_12wakeupidea_hougetsudou_13wakeupidea_hougetsudou_14wakeupidea_hougetsudou_15

Bairian Monaka  ขนมรูปลูกพลัมใส้ถั่วแดงฮอกไกโด
  • Tiger Mun

    น่ากินๆ หมดเลย