Hydro 100:80

hydro_07

hydro_04 hydro_06 hydro_03 hydro_08hydro_01hydro_05hydro_02

 

 

Hydro 100:80 by 10¹² TERRA

กระถางต้นไม้เล็กปลูกบนน้ำ

การปลูกพืชแบบ ไฮโดรโฟนิก นับเป็นที่รู้จักมาสักระยะใหญ่ กับการทำเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษในพืชผักทั้งหลายที่หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาเกตแถวบ้าน แต่งานไฮโดรโฟนิกชิ้นนี้ใช้สำหรับพืชประดับก็ได้ ในกรณีที่เรามีพื้นที่น้อย อยากจะมีโซนสีเขียวเทห์ๆบนโต๊ะทำงานเอาไว้อวดเพื่อนร่วมงาน  งานดีไซน์แฮนเมดจาก 10¹² TERRA  1 เซต ราคา ¥10,500 หรือ 3,343 บาท มาพร้อมกับคู่มือสำหรับปลูกกระบองเพชร และคู่มือปลูกพืชผัก