I love Robots

b6c8b11591bfce678010074b83bcc923

1cba2d14b2456db03d24972d45902a18 7eb860ec8a840f34ea7ce6c4eebf415e 9f3a3548e97889d4e62c2ebe5f638cf0 36fb54dd691c0ad25439af7d3c44ec5e 91ff5418d6bcbf774f139245ba89446c 747f5909d3561f8037383aa34e057f85 5997acd8a72f3b5df17e1a0f9aeb73c8 b4dcd65dcfdc88f418a3cb83606d4962 b4e993e727bb4446991205d5a262a175 b6c8b11591bfce678010074b83bcc923 b0591d13b0deb04d84d7892d1d8e6a03 e128c5eff49ae75953d6c46aaef713eb eb4e1b604f72b7949e1f52a955a7215a

By March of Robots

สำหรับคนที่ชื่นชมหุ่นยนต์ อันนี้ต้องหลงรักตัวหุ่นยนต์ตัวนี้แน่ๆ ครับเป็นงานดีไซต์ที่ล้ำมาก… เข้าถึงอิริยาบถของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างแท้จริง …มองแล้วอดอมยิ้มไปกับเจ้าโรบอทเหล่านี้ไม่ได้…อาจะเป็นแนวคิดให้นักดีไซต์เมืองไทยได้ไม่มาก แต่เชื่อเลยว่าหากคนไทยคนจะจับงานฝีมือหรืองานนวัตกรรมในการสร้างผลงานแล้วไม่แพ้ชาติไหนแน่นอน…เพียงแค่ใส่ใจลงไปกับงานและความรู้สึกลงไปในงานดีไซต์ผมเชื่อเลยครับว่า งานพวกนี้จะทำให้ผู้คนทั่วไปหลงรัก อย่างแน่นอน ยังไงก็ลงติดตามผลงานของนักออกแบบกลุ่มนี้ดูนะครับ