Kleenex desktop companion

IMG_4763

 

stuspokleenIMG_4723 IMG_4740-3 IMG_4749 IMG_4761 IMG_4763

Kleenex desktop companion

โครงการนี้เริ่มต้นด้วยความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับนักออกแบบ Chris Yoon   จึงเริ่มที่จะระดมความคิดสำหรับรายการในชีวิตประจำวันที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ในที่สุดก็มีความสุขบนโต๊ะทำงาน เพียงแค่ตกแต่งด้วยกล่องคลีเน็กซ์

Credit :  Chris Yoon