Kokeshi Matches

04_22_13_kokeshimamatches_14

 

 

 

04_22_13_kokeshimamatches_3

 

04_22_13_kokeshimamatches_204_22_13_kokeshimamatches_14 04_22_13_kokeshimamatches_13 04_22_13_kokeshimamatches_12 04_22_13_kokeshimamatches_11 04_22_13_kokeshimamatches_10 04_22_13_kokeshimamatches_9 04_22_13_kokeshimamatches_8 04_22_13_kokeshimamatches_7 04_22_13_kokeshimamatches_6 04_22_13_kokeshimamatches_5 04_22_13_kokeshimamatches_4

Kokeshi Matches 

Kokeshi เป็นงานดีไซต์ผลิตภัณฑ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ในปี 1994 และเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Kokeshi (ดั้งเดิมตุ๊กตาไม้ญี่ปุ่น) ในการแข่งขันแต่ละครั้งด้วยมือ ในปี 2000 ตรงกัน Kokeshi เป็นงานดีไซต์ที่น่ารักมากๆ

Design by : Kokeshi Match