The Cord Suite

925ff1db7b817ee0eb883193691dd012_large

0ab72ed23c9c1ce7f5f1d7a7488e8e8e_large 2ff6bd5d532fc72b16fa94e4720ef99c_large 7d9faab53958f7dbc0ba977e49ee1eb7_large 74ce9300af10a52f829ce9ef4c094db2_large 925ff1db7b817ee0eb883193691dd012_large

 

The Cord Suite

เป็นงานดีไซต์ที่ช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายใจการเก็บสาย และการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ทำจากเครื่องหนัง รวมทั้งกระเป๋าสตางค์และพวงกุญแจ  การจัดระเบียบให้กับสายเคเบิลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน้อยที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดเก็บของผู้ใช้ ด้วยเป็นสำคัญ

Credit : by Mike Macadaan