Linewand

08_06_13_linewand_9

08_06_13_linewand_3 08_06_13_linewand_5 08_06_13_linewand_6 08_06_13_linewand_7 08_06_13_linewand_8 08_06_13_linewand_9 08_06_13_linewand_10 08_06_13_linewand_11 c6da733177a0e86344e9e4cc667aa4c31ca7f9d1267d1592553189fb74ac13e76ce0bca40a3fdfc373495ac2392e07ed343699d534c894323472b3b886b7b7c4aa5e9bb8b122686607d99275b5b3fd936d2450f143574f3007abea0a1bbbed6d

 

Concept: Linewand 

“Linewand เป็นแบรนด์สร้างขึ้นสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพ ทั้งวาดและการประดิษฐ์ตัวอักษร เป็นโครงการเติมพลังสร้างสรรค์ศิลปะได้เป็นอย่างดี เป็นงานศิลปะที่ดีไซต์ได้ลงตัวมาก

Designed by Albert Grau / Javier Jabalera