Lunaire Eclipse Wall Lamp

lunaireeclipse_05

lunaireeclipse_01 lunaireeclipse_02 lunaireeclipse_03 lunaireeclipse_04

Lunaire by Ferréol Babin for Fontana Arte

โคมไฟดวงจันทร์

งานดีไซน์ของดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส ferréol babin ใ้ห้กับบริษัทผลิตโคมไฟสัญชาติอิตาเลียน fontana arte โคมไฟชิ้นนี้ออกแบบมาให้เหมือนกับปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยประกอบด้วยแผ่นวงกลมชั้นในที่มีหลอดไฟให้แสงสว่าง วางอยู่บนวงกลมอลูมีเนียมชั้นนอกซึ่งมีหลอดไฟให้แสงเช่นกัน คุณสามารถปรับลดแสงตามอารมณ์ได้ จากการดึงแผ่นวงกลมด้านในออกมาด้านหน้า หรือกดกลับไปในวงกลมชิ้นใหญ่