MILO LAMP

wakeupidea_lamp1_07

wakeupidea_lamp1_04 wakeupidea_lamp1_02 wakeupidea_lamp1_05 wakeupidea_lamp1_03 wakeupidea_lamp1_07 wakeupidea_lamp1_06ที่มา: http://lightovo.com/product/milo/

MILO LAMP ออกแบบโดย Lightovo สตูดิโอออกแบบจากประเทศโปแลนด์ โดยเป็นโคมไฟที่ใช้ภายในห้องที่น่ารักและน่าสนใจ เพราะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ยังทำตัวเหมือนกรีนเฮ้าท์ขนาดเล็ก Green House เพิ่มชีวิตชีวาให้ห้องและภายในบ้านของคุณ ใช้หลอด LED ทีมีค่าอุณหภูมิของสีที่ 4000 K ซึ่งใกล้เคียงกับแสงสว่างตามธรรมชาติ และไม่ส่งผ่านความร้อนออกมา จึงทำให้ต้นไม้และดอกไม้ที่วางไว้ภายในโคมไฟแก้วมีชีวิตและเติบโตได้ดีนะคะ