A Mother’s Love

wakeupidea_animal_09

wakeupidea_animal_01 wakeupidea_animal_02
Photos by Anton Belovodchenko

wakeupidea_animal_03
Photo by dailymail.co.uk

wakeupidea_animal_04
Photo by Jeanette DiAnda

wakeupidea_animal_05
Photo by Igor Shpilenok

wakeupidea_animal_06
Photo by Ric Seet

wakeupidea_animal_08
Photo by Marco Mattiussi

wakeupidea_animal_09
Photo by Jan Pelcman

wakeupidea_animal_10
Photo by Laurie Rubin

wakeupidea_animal_11
Photo by Michael Milicia

wakeupidea_animal_14
Photo by Tin Man

wakeupidea_animal_16
Photo by Wolfgang von Vietinghoff

wakeupidea_animal_18
Photo by Daniel Münger

wakeupidea_animal_20
Photo by Andre Pretorius

wakeupidea_animal_21
Photo by Jim Ridley

wakeupidea_animal_22
Photo by Michael Nichols

wakeupidea_animal_23
Photo by Edwin Kats

 

A Mother’s Love รวมภาพความผูกพันธ์สายใยรักจากแม่

ภาพช่วงเวลาสวยงามของเหล่าสัตว์ป่า ที่เราหาดูได้ยาก  โดยช่างภาพหลายท่านจากมุมมองผ่านเลนส์ที่แตกต่าง แต่สร้างความสุขใจและอบอุ่นด้วยความน่ารักของลูกๆ และแม่ ที่ส่งผ่านสายใยความผูกพันธ์และความอ่อนโยนได้น่าเอ็นดูนัก