One In A Million Bird 3-D printed rings

One-In-A-Million-Bird-3D-printed-rings-1

One-In-A-Million-Bird-3D-printed-rings One-In-A-Million-Bird-3D-printed-rings-1

Every single bird from Michiel Cornelissen Ontwerp’s

แหวนหนึ่งในนกล้านต้ว

คุณเชื่อหรือไม่ว่าแหวนรูปนกที่เห็นนี้มีทั้งหมดล้านวง และล้านวงก็ไม่เหมือนกันเลยสักวง…

ใช่แล้วค่ะ….นี้คืองานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Michiel Cornelissen Ontwerp’s ด้วยการวิเคราะห์อกอลิทึมท่าทางของนกจริงๆ สร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบ 3 มิติ โดยใช้เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ เนรมิตแหวนที่มีวงเดียวในโลก

แหวนแต่ละวงจะมีเลขลำดับกำกับไว้เพื่อให้รู้ว่าคุณคือเจ้าของนกตัวที่เท่าไรในคอลเลคชั่นนี้อีกด้วย