Proper amount of harmony and peace : ความกลมกลืนที่ลงตัว

c4d4af43c350742eb6ca4242f553f85a

c4d4af43c350742eb6ca4242f553f85a
1e9cc8572ab762df14f2189f150d5387 2c9a3da6ac751c6f23c6c2e102b328eb 2e1bf55214a0c66368edde6f933c442a 8c521312fd0c574e035eb97a3c02c305 0335b57dc3da9959390f902e674ddf2a 7662d7a4051116167690ea94943d206e e41db9f230830e4d279032a496879c0a f5b0edd31e6807dde8c269c374a1488f

Proper amount of harmony and peace : ความกลมกลืนที่ลงตัว

ผมเป็นคนนึงที่ชื่นชอบของตกแต่งบ้าน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงาน ที่น่าสนใจ บางคนอาจเห็นว่าหมอนหรือของเหล่านี้ก็แค่ธรรมดา แต่ถ้าเราลองมองมุมกลับกลับมุมมองชิ้นงานที่ผมเลือกมาเป็นไอเดียในบ้าน ผมเลือกสี่เอิร์ทโทน มองดูแล้วอบอุ่นมากๆ เหมาะกับเป็นชิ้นงานที่ควรอยู่ในบ้าน ไม่ว่าผมจะวางมุมไหน ของบ้านก็ได้อารมณ์อบอุ่น ทำให้บรรยากาศในบ้านน่าอยู่ขึ้นมากๆเลยครับ ยิ่งพอรู้งานดีไซต์ที่มีที่มาของดีไซต์เนอร์ ว่ามีแรงบันดาลใจมากจากธรรมชาติ ผมยิ่งชอบและหลงใหลมากขึ้นเลยทีเดียวครับ…เป็นชิ้นงานที่ลงตัวทั้งดีไซต์และความหมายดีๆ

 

by Lina Gavėnaitė
Credit : http://moodgraphics.com/