Secret Stash

4738969611_946158b35f_b

4739529530_566407a1f1_b4739529802_07c3fe2b36_b4738969611_946158b35f_b4739602754_523a6acb0a_b4742055852_dccfec7b4b_b4742059736_4f05333288_b

Secret Stash from yiting cheng on Vimeo.

 

Secret Stash 

ผลงานชิ้นนี้ออกแบบโดย Yi-Ting  ผลงานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บสิ่งของ , และข้อมูลส่วนบุคคลในสถานที่ทำงานของเรา ที่นี่เป็นพื้นที่ซ่อน / ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุทั่วไปเช่นไม้กระดาน แต่เป็นชิ้นงานที่ลงตัวทั้งดีไซต์และการใช้งานภายในที่ทำงาน

Credit : yiting cheng