Yes, we love TCUBED HOSTING

tcube_ad

tcube_ad 01 02 03 04 05

We are supported by TCubed Hosting 

ทีคิวบ์ดคือใคร?

ทีคิวบ์ดโฮสติ้ง, โดยบริษัททีคิวบ์ดดิจิตอลจำกัด เป็นทีมงานผู้ดูแลระบบ ของบริษัทโฮสติ้งในประเทศอเมริกาแห่งหนึ่ง เราเริ่มต้นประสบการณ์การดูแลระบบต้ังแต่ปี 2006 จากไม่กี่เซอร์ฟเวอร์จนสุดท้ายเรามีเซอร์เวอร์อยู่ในการดูแลกว่า 300 เครื่อง หลังจากการทำงานที่อเมริการ เราตัดสินใจกลับมาสร้างบริษัทของเราเองในประเทศไทย เพื่อต้อนรับการก่อตั้งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
เรามีพันธกิจร่วมกันคือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการโฮสติ้ง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราทุ่มเทเป็นอย่างสูงในการสร้างระบบโฮสติ้งที่ใช้แต่อุปกรณ์และซอฟแวร์คุณภาพระดับองค์กร แต่ คงราคาให้อยู่ในระดับที่ธุรกิจระดับเล็กก็ยังเป็นเจ้าของได้ เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง ระหว่างองค์กรใหญ่ๆที่มีเงินทุนสูง กับผู้เริ่มต้นธุรกิจที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนทุกย่างก้าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆที่พวกเราพยายามสร้างให้เกิดขึ้นนี้ จะสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ ให้กับเศรษฐกิจและวงการโฮสติ้งในภาพรวม
เราเน้นเรื่องการสร้างระบบให้ดีที่สุดด้วยอุปกรณ์และซอฟแวร์ระดับมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่าระบบที่ดีจะสามารถวิ่งต่อไปได้ โดยไม่ก่อปัญหาใดๆ และนั่นจะช่วยพวกเราประหยัดต้นทุนในการสร้างทีมเจ้าหน้าที่
บริษัท ทีคิวบด์ ดิจิตอล จำกัด

สำนักงาน: 69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 5 ห้อง 2
ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 10500

โทรศัพท์: +66 2635 3770
แฟกส์: +66 2635 3771
สายด่วน: +668 6751 4411
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: sales@tcubedhosting.com