Urban Survival Pack

urban_survival_01

urban_survival_02urban_survival_03urban_survival_04urban_survival_06urban_survival_05urban_survival_07urban_survival_08urban_survival_09Urban Survival Pack by Ryan Romanes

 

กล่องยังชีพ

งานจากดีไซเนอร์ชาวนิวซีแลนด์ Ryan Romanes บนพื้นฐานการดีไซน์เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน และกล่องชิ้นนี้ได้กลายเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับเด็กๆ เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้พร้อมไปกับการเล่น

 

กล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 20×20 ซม.ทำจากแผ่นอคริลิคกันน้ำ ข้างในประกอบด้วยกล่องบรรจุทรงกระบอก 12 กระบอก บรรจุอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อยังชีพ ชุดสนามสำหรับปลูกผัก เมล็ดพืชผักหลากสายพันธุ์ อีกทั้งกล่องที่ใช้บรรจุเมล็ดยังสามารถนำมาใช้เป็นกระถางเล็กๆปลูกผักได้ด้วย

 

กล่องยังชีพชิ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ตะหนักและเห็นคุณค่าของต้นกำเนิดอาหารที่เรากิน และรู้สึกเป็นเจ้าของที่มาของอาหารนั้นๆ บนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ผลิตและบริโภคผู้ที่ดี