Wearable soundsuits

soundsuit_04

soundsuit_01 soundsuit_02 soundsuit_03

 

wearable artwork by  Nick Cave

Soundsuits ศิลปะที่สวมใส่ได้

ซีรี่ใหม่ของ Soundsuit งานศิลปะที่สวมใส่ได้ โดยศิลปินชาวชิคคาโก Nick Cave เป็นการผสมผสานสีสัน และวัสดุที่คัดมาเฉพาะ  ที่สื่อถึงจิตวิญญานและการเคลื่อนไหวของมนุษย์