Worknest : Handcrafted Modular Workplace

f7caf1d8220f0d34b1fead1f3ce74823

 

f7caf1d8220f0d34b1fead1f3ce748231a86f3ff2bf060df4979e8f6dc951852 d6da85264cde7cf1678597390fc55085 cd1f13972b3f8e7d574e030db90fb681 ccaa5bfe416ea67ef9213300a6ac1cf8 bda8c230f48070bbb86cabd5a9858e89 bbee125e5ecb29c3630ce18334ddcd3c b7134cfba3e27606fa1e0a58e2fd08aa b52a1d04761d159318123e187a9b93f1 aea18ca77ac6effcfce11653e19a67db a1551e7bf4f7e0383c58e21202bb27be a68d80a370b919a26dcf3f3595f254d9 a8f7c59e8776b193c23477febb51123b 29753693c7ca3d3f6ed3e80f101d70c3 52325a671a9153df95c6b48d0ce7f711 8633d5d74abb8edf7c8b9268a06b929b 654a28bc89a8c173726001920882284c 414ad03e9eaaae57f01c169670789b35 85b74005a0a91bbbcc931ba896f77096 7d24a1ec3e6bddc0b925fd8b20f7b653 6ebdcf870446bff57042d6f2c2db0851 5d981633ea1fa04fbe7b844e15881d96 02fc24200ce891de1c98d148171b2116

Handcrafted, modular workplace for creative people

Worknest ถูกออกแบบมาเพื่อสภาพการทำงานโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้สภาพแวดล้อมการทำงาน
ผู้ใช้สามารถปรับให้เข้ากับสถานที่ทำงานโดยการเพิ่ม accessoires ได้อีก

Credit : www.worknest.me