World’s first ‘invisible’ skyscraper planned for South Korea

invisible_tn

invisible_01    invisible_04invisible_05invisible_06 invisible_07 invisible_08 invisible_09 invisible_10

Tower Infinity by GDS Architects

ตึกระฟ้าล่องหนแห่งแรกของโลกที่เกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้ เพิ่งจะอนุมัติแบบสำหรับการสร้างตึกสูงระฟ้าซึงออกแบบโดย GDS Architects ปาซาเดนา แคลิฟอร์เนีย Tower Infinity นี้มีความพิเศษอยู่ที่สามารถล่องหนได้ด้วย! โดยจะตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอินชอน ความลับของการล่องหน..คือเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ ติดตั้งกล้องรอบทิศที่จะจับภาพเรียลไทม์ของด้านหลังมาแสดงในจอ LED ด้านหน้า ซึ่งภาพเหล่านี้ จะทำให้เสมือนว่าไม่มีตึกตั้งอยู่บริเวณนั้นๆเลย

 

ในโอกาศพิเศษต่างๆ ตึกนี้ก็สามารถเป็นจอขนาดใหญ่ยักษ์ในการฉายภาพกิจกรรม หรือแม้แต่โฆษณาได้อีกด้วย

 

สำหรับ Facilities ของตึกแห่งนี้จะประกอบด้วย ฮอลล์สำหรับจัดงานแต่งงาน สวนน้ำ โรลเลอร์โคสเตอร์ และร้านอาหารมากมาย นอกจากจะเป็นตึกที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครแล้ว Tower Infinity ยังจะนับเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

 

การก่อสร้างจะเริ่่มในปี 2004 และจะติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โดยบริษัท The Korea Land and Housing Corporation